Om jantra

Šī jantra var kļūt par aizsardzības talismanu, palīdzēs harmonizēt sevi ar apkārtējo telpu!

Šī ir sakrāla skaņa, sākotnējā mantra. Mūsu izpaustais un uztveramais Visums ir cēlies no šīs skaņas. «Om» simbolizē kustību uz augšu, dvēseles tuvošanos augstākajām sfērām.  
«
О skaņa – tā ir sākotnējā cēloniskā vibrācija. Tā simbolizē visus dievišķās trīsvienības aspektus: Brahma (Radīšana), Višnu (Saglabāšana) un Šiva (Transformācija). Tā simbolizē kustību uz augšu, dvēseles tuvošanos Pirmavotam. Nomierina prātu un harmonizē cilvēka saprātu ar visu Visumu. Viss labākais tiek radīts un piesaistīts ar šo skaņu. Kur var nopirkt? 

ОM – sākotnējā vibrācija

Pamatojoties uz Vēdām, Dievs sākotnēji radīja skaņu, no kuras radās visa fenomenālā pasaule. Šī skaņa bija «ОM». Tā eksistēja vēl pirms Visuma radīšanas un no tās tika radīts VISS, tajā skaitā arī dievi.
OM  tā ir kosmiska vibrācija, kas tur kopā pasaules un debesu atomus. Vēdas saka, OM – tas ir Dievs skaņas formā. Tāpēc hinduismā skaņa «ОМ» ir pati svētākā skaņa. Tā ir mantra, kas sevī ietver visas pārējās mantras. Svētie hindusima un vēdiskās tradīcijas teksti sākās un beidzās ar šo skaņu.

Om jantra:

  • ved uz pilnību
  • aizsargā pret negatīvu iedarbību
  • piesaista pozitīvu enerģiju
  • nomierina prātu un sniedz stabilitātes sajūtu
  • rada miera un tīrības stāvokli
  • harmonize un līdzsvaro telpu
  • novērš Vastu defektus mājā

Мantra aktivizācijai: OM OM OM

Simbols OM (AUM) – 3 prāta un tīrās apziņas stāvokļi

ОМtas nav vienkārši sanskrita alfabēta burts. Ja šo mistisko simbolu papēta tuvāk, kļūst redzams, ka tas sastāv no trīs daļām, kas apvienotas vienā. Tās savā starpā nav tik daudz saistītas fiziski, bet drīzāk turās kopā kā alķīmisks savienojums. Simbols sastāv no trīs liektām līnijām (1, 2, 3), viena pusapļa (4) un punktiņa (5), kas simbolizē trīs cilvēka prāta stāvokļus un tīru apziņu!

JAGRAT. Lielā liektā apakšējā līnija 1 simbolizē mūsu nomoda stāvokli JAGRAT. Šajā stāvoklī mūsu prāts un jūtas ir vērstas uz āru, uz ārpasauli. Šī līnija ir lielākā no visām, kas nozīmē to, ka šis stāvoklis cilvēka apziņā ir visizplatītākais. Asociējās ar Radžo-gunu.

SUSHUPTI. Augšējā liektā līnija 2 atspoguļo dziļā miega stāvokli SUSHUPTI. Tas ir neapzināts stāvoklis, kad guļošais neko nevēlās un neredz sapņus. Pēc pamošanās no dziļā miega paliek tikai atmiņa par šo stāvokli. Asociējās ar Tamo-gunu.

SVAPNA. Vidējā liektā līnija 3, kas atrodās starp dziļo miegu un nomodu, nozīmē sapņu miegu SVAPNA. Šajā stāvoklī cilvēka prāts darbojās, bet ir vērsts uz iekšpusi. Cilvēks miegā jūt un pārdzīvo emocijas, kuras tika uztvertas no ārpasaules un turpina operēt ar idejām, kas nāk no paša pieredzes. Asociējās ar Sattva-gunu.

Šīs 3 liektās līnijas arī atbilst 3 prāta stāvokļiem parādot mūsu duālo dabu no kuras viss rodās – fenomeni un šīs pasaules fiziskā realitāte.

TURYA. Anusvara tunkts 5 apzīmē ceturto stāvokli, kas pazīstams kā tīras Apziņas stāvoklis, ārpus prāta. Sanskritā TURYA. Šajā stāvoklī prāts ir pilnīgi mierīgs un nav vērsts ne uz iekšu, ne uz āru. Tas ir mierīgs, svētlaimīgs stāvoklis, kurā nav salīdzinājumu, vērtējumu, kurš ir visu garīgo prakšu galamērķis. Šis tīrais, ne-duālais stāvoklis Apziņā atspoguļo visus 3 pārējos stāvokļus. Dziļā miega stāvoklis, kad ārējā ietekme ir minimāla, bet Apziņa paliek, kaut kādā mērā sniedz sapratni par Turya, kurš atspoguļo apziņu, kuru neaptumšo Prāts, bet tajā pat laikā nav atdalāms no trīs pārējiem.

MAYA. Pusaplis 4 simbolizē ilūziju Maja un atdala punktu no 3 pārējām līnijām. Dēļ savas Neredzēšanas (avidja) cilvēki paši savā prātā rada nepatiesus priekšstatus par esošo pasauli, bet pēc tam cenšās tos uzstiept reālajai pasaulei. Tā arī rodās Ilūzija jeb Maja, kas traucē augstākajam svētlaimes stāvoklim realizēties. Pusaplis augšpusē ir atvērts un nepieskarās punktam. Tas nozīmē, ka augstākais stāvoklis nav no Majas atkarīgs. Maja ietekmē tikai fizisko, atspoguļoto, fenomenālo pasauli.

Šādā veidā simbols AUM parāda kā iziet ārpus 3 norobežotajiem duālajiem prāta stāvokļiem un atklāt savu tīro Apziņu!